Politika environmentálního systému managementuOperační program Zaměstnanost

 • Naše ostatní služby:

                                                                         Příkaz ředitele: PR-21-1

 

POLITIKA ENVIRONMENTÁLNÍHO SYSTÉMU MANAGMENTU

 

Naše společnost se zabývá úklidovými službami. Prvořadým cílem je plnění požadavků našich zákazníků k jejich plné spokojenosti, při dosažení přiměřeného zisku.

Tohoto cíle chceme dosáhnout:

 • Vhodnou prezentací společnosti za účelem získání zákazníků a zakázek
 • Zajišťováním kvalifikovaných techniků a stálým zvyšováním jejich kvalifikace a zkušeností odborným výcvikem zaměřeným kromě jiného na ochranu životního prostředí
 • Udržováním povědomí zaměstnanců o kvalitní práci a péči o životní prostředí
 • Vytvářením přívětivých pracovních a sociálních podmínek pro své zaměstnance
 • Odpovídající infrastrukturou a její inovací v rámci možností společnosti
 • Sledováním vývoje v oboru a zaváděním nových, ověřených materiálů, postupů a metod do činností společnosti, šetrných k životnímu prostředí
 • Minimalizací dopadů činností společnosti na životní prostředí
 • Sledováním a vytvářením pracovního prostředí, které při zachování špičkové kvality nepoškozuje životní prostředí a zaručuje bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců.
 • Pružným reagováním na změny na trhu, na změny požadavků zákazníků
 • Plněním požadavků legislativy, zejména pokud se týká ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, sledovat a být v souladu s právními a jinými požadavky a požadavky všech zainteresovaných stran
 • Neustálým sledováním environmentálních aspektů vzhledem k činnostem společnosti a vyhodnocováním jejich dopadů na životní prostředí
 • Identifikací a hodnocením rizik v procesu realizace služeb
 • Přijímáním cílů ke zlepšování EMS, stanovením cílových hodnot a programů k dosažení těchto cílů a uvolňováním zdrojů pro dosažení těchto cílů
 • Rychlostí a flexibilitou při plnění zakázek
 • Sledováním efektivnosti společnosti a zejména environmentálního systému managementu
 • Otevřeností k veřejnosti – zákazníkům, ale i k vlastním zaměstnancům
 • Neustálým zlepšováním všech činností ve společnosti se zaměřením na jakost produkce, prevenci znečisťování životního prostředí a rizik BOZP

 

Vedení společnosti se zavazuje udržovat environmentální systém managementu  ve společnosti s cílem co nejlepšího uspokojování požadavků zákazníků a neustálého zlepšování, přezkoumávat jeho stav a zajišťovat a poskytovat dostatečné zdroje k těmto účelům.

 

V  Brně, dne 1.11.2021                                             ředitel společnosti

Chci objednat

Ceník služeb

PŘÍRUČKA ENVIRONMENTÁLNÍHO SYSTÉMU MANAGMENTU

Dokumentace environmentálního systému managementu

ke stažení zde –  R-02 Příručka EMS 21

 

Zobrazit kompletní ceník >>

Chci objednat službu

Vyberte si preferovanou službu z nabízených prací a napište nám. Vaši objednávku zpracujeme co nejrychleji. V případě naléhavé situace nás neváhejte kontaktovat telefonicky.