Operační program Zaměstnanost

imgVzdělávání zaměstnanců společnosti REEHAP – výzva 43

Projekt Vzdělávání zaměstnanců společnosti REEHAP – výzva 43 je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců společnosti REEHAP s.r.o. v kompetencích, které jsou nezbytné pro kvalitní výkon jejich práce. Projektu se bude účastnit 45 zaměstnanců společnosti. Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí a dovedností pracovníků společnosti a existenci nízkého rozsahu schopností a činností oprávnění u těchto pracovníků. Zároveň projekt řeší nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami a požadavky zaměstnavatele. Projekt je realizován v období od 1.10.2016 až 30.9.2018.

 

Hlavní příčiny realizace projektu spočívají v nedostatečných zdrojích zaměstnavatele na průběžné vzdělávání zaměstnanců a na podporu moderních systémů řízení lidských zdrojů. Další příčinou je malý zájem pracovní síly se dále vzdělávat s cílem doplnit či změnit si dosavadní získanou kvalifikaci. Nedílnou součástí je také nedostatečná a málo pružná reakce na měnící se požadavky trhu práce z důvodu technologických změn.

 

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti REEHAP s.r.o. a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Díky realizaci projektu dojde k rozvoji potřebných oblastí, které jsou nezbytné pro rozšíření profesních, ale také osobních schopností pracovníků společnosti a tento posun povede ke stabilnější společnosti s lepšími podmínkami a kladným vývojem pro zaměstnance i zaměstnavatele.

 

Výstupem projektu bude celkové zvýšení úrovně znalostí a dovedností všech zapojených zaměstnanců. Díky realizaci projektu dojde k zesílení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Uskutečnění projektu přinese také soulad v rámci kvalifikační úrovně pracovní síly s narůstajícími požadavky trhu práce.

 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.